Sommigen hadden al vele pogingen gedaan om te stoppen met roken maar zij geven nu aan dat het toch beter lukt met een groep.

Anoniem (Leiderdorp)

Op 5 maart 2014 begon de eerste bijeenkomst van de Groepstraining: Rookvrij! Ook jij?

Hierbij startten we met een gemengde groep van 8 personen. In totaal bestaat de traning uit 7 groepsbijeenkomsten, deze werden geleid door Ingrid Smit, Longverpleegkundige Icare en Ingrid Gerritsma, trainer van Rookvrij! Ook jij?.

Tijdens deze bijeenkomsten werd je kennis getest aan de hand van een Quiz. Met verschillende vragenlijsten werd gekeken, hoe verslaafd je bent.  CO-test: hierin was de hoeveelheid koolmonoxide te meten. Samen werden verschillende onderwerpen besproken oa ontwenningsverschijnselen en hoe we ermee om moeten gaan werden besproken, uitglijders en hoe om te gaan met risicovolle situaties.

Op 23 maart zijn we met de hele groep gestopt met roken, iedereen kreeg een buddy, we legden een weddenschap af en deden een belofte aan elkaar, veel elementen waardoor deze training succesvol is te noemen. Velen van ons gebruikten ondersteuning door middel van nicotinepleisters of medicatie (champix). Dit wordt allemaal vergoed vanuit de ziekenfonds.

Het groepselement is voor velen erg belangrijk, het steunen van elkaar. Dit kwam ook telkens naar voren. Sommigen hadden al vele pogingen gedaan om te stoppen met roken maar zij geven nu aan dat het toch beter lukt met een groep. Hierbij heb je een ‘stok achter de deur’. De groep was erg gezellig, we hebben veel met elkaar meegeleefd, maar ook erg veel met elkaar gelachen.

Tijdens onze laatste bijeenkomst heeft een medegroepsgenoot een cake/taart laten maken in de vorm van de laatste sigaret en werd er met elkaar champagne gedronken om het samen af te sluiten.

Al met al een geslaagde training, iedereen heeft het volgehouden en het certificaat ontvangen.

Namens ons allen