De groep was respectvol naar elkaar, luisterde naar elkaar en was bereid met ideeën en adviezen te komen. Wij zijn blij deelgenomen te hebben.
Barbara & Fred (Eindhoven)

Op 20 maart om half 7 's avonds was de eerste bijeenkomst van de groep. 10 mensen die om verschillende redenen vonden dat ze moesten of wilden stoppen met roken. We kregen uitleg over medicatie en spraken verder over onze motivatie om te stoppen. Verder kregen we informatie over hoe een nicotineverslaving werkt. Daar spraken we ook bij de tweede bijeenkomst op 27 maart over.

Op 10 april om 18.15 had de groep afgesproken om gezamenlijk voor het ziekenhuis de laatste sigaret te roken. Dat hebben we ook gedaan. Eén van de leden was al twee dagen eerder gestopt en één van de leden was verhinderd, maar is wel dezelfde avond gestopt. We spraken over hoe we de eerste week dachten door te komen en maakten afspraken met onze buddy. We sloten weddenschappen af en bespraken beloningstechnieken. Aan het eind van de bijeenkomst beloofden we de komende week niet te roken. Twee van de leden waren niet zeker van hun zaak en beloofden te proberen om niet te roken. De CO-waardes lagen tussen de 20 en de 45.

Op 17 april bij de volgende bijeenkomst had niemand gerookt. CO-waardes allemaal onder de 5. Het was iedereen eigenlijk meegevallen. We bespraken de moeilijke momenten, maar niemand had een uitglijder gehad. Aan het eind van de bijeenkomst herhaalden we onze belofte. Van de twee twijfelaars van de vorige week was er één helaas afwezig. De ander was nu vol vertrouwen en beloofde niet te roken.

Ook op 24 april, na twee weken, was iedereen er weer en hadden we niet gerookt. CO-waardes weer erg laag. Sommige deelnemers hadden wel last van de medicatie, sommigen hadden de dosis gehalveerd, maar iedereen was vol goede moed en we konden er ook wel om lachen wanneer we moeilijke momenten hadden gehad. Iedereen beloofde vol overtuiging niet te roken en dat voor twee weken omdat i.v.m. de meivakantie er een week werd overgeslagen. We gaven elkaar tips, ook bijvoorbeeld aan ons. We gingen met vakantie en waren bang dat we in de auto waar we voorheen heel veel rookten het moeilijk zouden vinden. Dat bleek uiteindelijk heel erg mee te vallen.

De twee laatste bijeenkomsten waren ook goed. We spraken over onze valkuilen, angst voor terugvalmomenten in de toekomst en hernieuwden onze beloften. Na vijf weken niet roken, heeft niemand van de groep een uitglijder gehad en waren alle tien de deelnemers rookvrij. Daar is deze groep trots op. We hebben afgesproken om in oktober een keer samen wat te gaan drinken. We gaan er van uit dat we dan nog steeds rookvrij zijn.

De groep was respectvol naar elkaar, luisterde naar elkaar en was bereid met ideeën en adviezen te komen. Wij zijn blij deelgenomen te hebben.


Namens de groep,

Fred en Barbara