SineFuma gunt iedereen een rookvrij leven en wil daar actief aan bijdragen. Hierbij wil SineFuma toonaangevend en vooruitstrevend zijn in het aanbieden van de best mogelijke stoppen-met-roken-begeleiding. Die bovendien toegankelijk en betaalbaar is voor iedere roker die hulp nodig heeft. Met deze begeleiding voor rokers en onze opleidingen en bij- en nascholingen voor (zorg)professionals werkt SineFuma toe naar een Rookvrij Nederland.

SineFuma is in 2005 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een belangrijke vooruitstrevende speler in het stoppen-met-roken-(zorg)veld. Op effectieve wijze ondersteunen wij mensen naar een rookvrij leven. SineFuma werkt hierin samen met zorgprofessionals, die hun patiënten willen laten stoppen of bedrijven die hun personeel willen motiveren om rookvrij te zijn. Daarnaast bieden wij via onze Academie Rookvrij bij- en nascholingen op het gebied van stoppen met roken aan voor zorgprofessionals en verkopen wij de smokerlyzer koolmonoxide (CO)-meters, een ademtest die aantoont of iemand wel of niet rookt.

Stoppen-met-roken-begeleiding

Wij bieden de volgende ‘Rookvrij! Ook jij?’-programma's aan:

 • Groepstrainingen
  • Op locatie
  • Online
 • Individuele begeleidingstrajecten:
  • Coaching op locatie
  • Telefonische coaching
  • Digitale coaching
  • Telefonische coaching speciaal voor zwangeren | 'Rookvrij! Allebei?'

Academie Rookvrij!

Via de eigen Academie biedt Sinefuma geaccrediteerde bij- en nascholingen en opleidingen voor zorgprofessionals aan. Op die manier deelt Sinefuma haar kennis en kunde, zodat ook deze zorgverleners op een kwalitatief goede manier rokers kunnen ondersteunen bij het stoppen.

Smokerlyzers | CO-meters

Een CO-meter is een blaastest waarmee getest wordt of iemand wel of niet rookt. Deze meter wordt gebruikt om rokers extra te motiveren om te stoppen of rookvrij te blijven, ondersteunt stoppen-met-roken-zorgverleners en wetenschappelijk onderzoekers om resultaten van begeleiding te kunnen valideren en helpt bij een eventuele diagnose voor CO-vergiftiging.

Partners & initiatieven

SineFuma werkt iedere dag vol passie om zoveel mogelijk rokers een rookvrije toekomst te geven. Gelukkig staan wij hierin niet alleen en zijn er vele organisaties en initiatieven, die hetzelfde nastreven. Daarom is het belangrijk om de krachten daar waar mogelijk te bundelen om gezamenlijk nog meer voor elkaar te krijgen. Hieronder een overzicht van een aantal initiatieven en organisaties waar we of lid van zijn of mee samenwerken.

 • Nederland Rookvrij

  Sinds begin 2020 is SineFuma actief betrokken bij het landelijke netwerk 'Nederland Rookvrij'. Samen met vele andere organisaties zetten wij ons via deze weg in voor tabaksontmoediging. Het netwerk organiseert bijeenkomsten en deelt kennis en ervaring met elkaar. Vanuit onze expertise van goede stoppen-met-roken-begeleiding dragen wij hierin graag ons steentje bij. Allemaal hebben wij binnen dit netwerk dezelfde missie: een rookvrije samenleving.

 • Landelijke kwaliteitsregister stoppen met roken

  SineFuma heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daarom staan al onze  coaches in het landelijke kwaliteitsregister. Ook onze begeleidingstrajecten én onze opleidingen en bij- en nascholingen zijn allemaal geacrediteerd door het kwaliteitsregister. Op de website van het kwaliteitsregister stoppen met roken is meer informatie te vinden over dit register.

 • Loket Gezond Leven

  De 'Rookvrij! Ook jij?' begeleiding staat als één van de weinige stoppen met roken interventies benoemd als 'goed beschreven' in het Loket voor Gezond Leven. het RIVM heeft in opdracht van de Overheid dit Loket Gezond Leven opgezet met als doel het gebruik van kwalitatief goede interventies te stimuleren. in het Loket staan kwalitatief goede preventieve interventies, die gevonden kunnen worden via de interventiedatabase van het Loket Gezond Leven. 

 • Ambassadeur Partnership Stoppen met roken

  Het Partnership Stoppen met roken zet zich in voor goede toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van stoppen-met-roken-zorg. Het is een netwerk van beroepsorganisaties uit de zorg. Omdat SineFuma geen beroepsorganisatie is, heeft SineFuma zich als ambassadeur verbonden aan het Partnership. Wij onderschrijven en steunen de missie van het Partnership en zetten ons daar waar mogelijk in om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbarheid van de ondersteuning aan rokers die willen stoppen met roken.  

 • Stoptober

  Ieder jaar is in oktober de Stoptober challenge: een uitdaging om één maand niet te roken. En vanuit onderzoek weet men dat als je één maand rookvrij bent, de kans 5 keer groter is dat je het op de langere termijn ook volhoudt. SineFuma en Stoptober werken ieder jaar samen in een aanbod richting bedrijven. Want ook een bedrijf heeft belang en voordeel bij rookvrije medewerkers.

 • SineFuma steunt de rookvrije generatie

  Opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat is de ambitie van de beweging naar een Rookvrije generatie. Een groeiend aantal organisaties slaan de handen ineen om de nieuwe generatie een rookvrije toekomst te geven. Dat is hard nodig. Nog steeds beginnen zo'n 100 kinderen per dag met roken namelijk. Ruim de helft van de rokers sterft aan de gevolgen ervan. Jaarlijks zijn dat  zo'n 20.000 Nederlanders. Daarnaast overlijden jaarlijks ook nog enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken. In ons dagelijkse werk vanuit SineFuma ervaren wij sterk de uregentie om tabaksgebruik terug te dringen. Daarom zijn wij partner van dit mooie intitiatief, die als doel heeft om rookvrij opgroeien vanzelfsprekend te maken en de ambitie heeft dat er in 2035 een volledig rookvrije generatie is, die nooit meer zal roken.

 • Rookvrije start

  Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Via onze 'Rookvrij? Allebei!' begeleiding, ondersteunen wij zwangeren, partners en iedereen die zwanger wil worden naar een rookvrij leven. Mochten ouders nog wel roken, werken wij ook samen om deze ouders een rookvrije toekomst te geven. Binnen 'Rookvrije Start' dragen wij ons steentje bij via deze vormen van begeleiding en de mogelijkheid om op eenvoudige wijze rokende cliënten/patiënten naar ons te verwijzen.

 • Vitaal bedrijf

  Het programma Vitaal Bedrijf is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland. Met Vitaal Bedrijf willen ze ondernemers stap voor stap op weg helpen naar een vitale toekomst. Met als resultaat meer inzet, meer plezier, meer productiviteit en meer rendement. Als stoppen-met-roken-expert is SineFuma partner van dit initiatief met als doel zoveel mogelijk rokende medewerkers een vitale en rookvrije toekomst te geven.

Creëer een optimale werksituatie voor medewerkers, verhoog productiviteit en verlaag verzuimkosten met een doordacht rookbeleid op het werk.

Lees het hier